Geometrik Soyut Sanat Nedir? 

1852'de ünlü yazar Gustave Flaubert, sanat dünyasında olacakların bir önsezisi gibi görünen
bir mektup yazdı: "Belki güzellik, insanlık için gereksiz bir duygu haline gelecek ve
sanat, yarı yolda bir şey olacak, cebir ve müzik arasında.”

Flaubert bunları yazdıktan kısa bir süre sonra, anlam ve temsil, geometrik soyut sanat
hareketini ve onu temsil eden farklı sanatçıları ve yönleri tanımlayacak bir dizi sanatçı ve stil
aracılığıyla sanat tarihinde yer bulacaktı.
Cezanne ve Seurat, soyut geometrik sanat için akla gelen ilk isimler oluyor.
Cezanne, sanatını belirli geometri yasaları üzerinde yaratmış, doğayı silindir, küre, koni gibi
farklı figürlerle ele almış, perspektiften görülen her şey bir merkez noktaya yönlendirilmiştir.
Cezanne, doğanın görünenden ötesine geçmeye çalışmasıyla daha sonra diğer ressamları
da etkiledi.
Seurat ise, ana renklerin ve basit şekillerin kullanımını öne çıkararak, neredeyse müzikal bir
gerçeklik algısında uyum buldu. "Sanat uyumdur. Uyum, zıt ve benzer ton, renk ve çizgi
unsurlarının, hakimiyetlerine göre ve ışığın etkisi altında, neşeli, sakin veya hüzünlü
kombinasyonlarda benzetilmesidir" dedi.
Bu iki sanatçı, daha sonra üretilen eserlerin temellerini oluşturdu ve şimdi, geometrik
soyutlamanın temeli olarak kabul ettiğimiz, fovizm ve dışavurumculuğa büyük etkide
bulundu.
Geometrik soyutlama, detaylı manzaraların ve gerçekçi portrelerinin kullanıldığı onlarca yıllık
figüratif resimden sonra geldi. Bu temel değişiklik, gerçeküstü boşluklarda yaşayan öznel
kompozisyonlarda birleştirilen basit geometrik figürlerin (kareler, daireler, üçgenler)
kullanımından oluşuyordu. Gerçek dünyaya atıfta bulunulmadı, sadece kurgusal,ütopik
senaryolar vardı. Sanki amaç resmin basitçe kişinin yaptığı bir şey olduğunu söylemekti.
Soyut geometrik sanatın öncülerinden ve en sembolik sanatçılarından biri, Süprematist
hareketi kuran Kazimir Malevich'di. Amacı, alışılmış sanatın aksine, figüratif olmayan
mutlak ve saf bir ifade arayışıydı. Yirmili yaşlarında Malevich, Larionov ile yeni deneyimlerin
ve uluslararası ilişkilerin kapılarını açan, fauvistleri, kübistleri ve İtalyan fütüristlerini tanıyan
ve kendi yaratımlarında büyük bir rol oynayan temas kurdu.

kazimir malevich black squareKazimir Malevich, Siyah Kare, 1915, Tretyakov Gallery, Moscow 

Modern soyut geometrik sanatın bir başka aşkın üssü Piet Mondrian.

Piet Mondrian

Piet Mondrian, Renk gruplarıyla kompozisyon, tuval üzerie yağlı boya, Museum Boijmans Van Beuningen

Ünlü geometrik soyut sanat ressamı Van Doesburg (De Stijl'in kurucu ortağı), onları
çizgilerden, renkli dikdörtgenlerden ve karelerden oluşan geometrik şekillere soyutlamak için
bir dizi figüratif çalışma yarattı. Daha sonra farklı uzunluklarda, genişliklerde ve renklerde
çizgiler ekleyerek hareketin estetiğinden hareket edecekti, bu, sanatçının manifestoda
belirlenenden farklı bir yol izlemesi nedeniyle De Stijl'in içinde Mondrian ile bir kopuşa neden
olacaktı.

Theo Van DoesburgTheo van Doesburg. Eşzamanlı Karşı Kompozisyon, 1929-30, tuval üzerine yağlıboya,The Sidney and Harriet Janis Collection

Geometrik soyut sanat, 20. yüzyılın başlarından başlayarak günümüze kadar genişleyen
sanat tarihi boyunca birçok farklı aşamaya sahip olmuştur. 60'lar ve 70'ler boyunca Latin
Amerika sanatında da yeni dalgalara sahip olan geometrik soyut sanatın etkileri farklı on
yıllar ve kıtalarla birlikte görülebilir.
Etkisi, çağdaş sanatta ve 20. yüzyılın diğer hareketlerinde hala sürüyor.